Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen på vores hjemmeside og til at indhente besøgsstatistik. Ved at klikke videre accepterer du brugen af disse cookies som beskrevet i vores Cookiepolitik

Bestemmelser vedr. legeredskaber

Såfremt der kræves byggetilladelse, skal denne være Jer i hænde inden påbegyndelse af arbejdet. Dette er bygherrens (institutionen, boligselskabet etc.) ansvar.

Levering og opstilling omfatter transport af redskaberne samt opstilling af disse. Levering og opstilling omfatter ikke udgravning til og ifyldning af faldunderlag.

Med hensyn til ikke brofaste øer omfattes de ikke af ovenstående mht. levering og opstilling.

Såfremt der skal leveres til Jer, beregnes et særligt tilbud på forsendelsen. Ved opstilling anbefales lokale håndværkere.

Der skal være kørevej (lastbil) til området, således at lastbilen kan komme indenfor ca. 25–50 m fra faldområdet. Såfremt der ikke er min. 3 meter adgangsvej til legeplads området forbeholder Boel Denmark ApS sig ret til at debitere kunden for ekstra forbrug at tid. (Låge/indgangshul skal være min. 100 cm bred).

Området skal være udgravet som aftalt til rette tid. Boel Denmark ApS forbeholder sig ret til at debitere kunden for forgæves kørsel.

Det forudsættes, at det anviste område er klar til montering og f.eks. ikke indeholder beton, asfalt, affald eller lign. Støder Boel Denmark ApS på »unaturlige forekomster« der kræver ekstra tid, forbeholder vi os ret til at videre debitere for ekstra forbrug af tid.

Der bør ikke være kabler, kloak eller lignende i udgravnings området og hvis ikke andet er aftalt betragtes området klart og frit og udgravning/boring foregår på kundens risiko.

Boel Denmark ApS arbejder professionelt, effektivt og ofte med maskiner. Derfor skal arbejdsområdet (incl. lastbil og adgangsveje) efter behov kunne spærres af både af hensyn til selve arbejdet og til børnenes sikkerhed. Ligeledes er evt. nødvendige køreplader ikke indeholdt i tilbuddet. Ved brug af maskiner er evt. genopretning af området ikke inkluderet.

Legeredskaber skal være – og er – sikre, men indtil redskaberne er færdigmonteret udgør løse stolper, værktøj mm. altid en væsentlig risiko for børnene, hvis ikke det af montørerne oplyste arbejdsområdet respekteres.

Opgravede materialer efterlades på pladsen. Evt. bortskaffelse er bygherrens ansvar.

Der skal være tilgang til el og vand.

Faldsand må først i fyldes efter montering af legeredskaberne I modsat fald har Boel Denmark ApS montører betydeligt ekstra arbejde og forbeholder sig ret til at debitere kunden for dette.

Boel / montører er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge af vejrlig.

Forøgede omkostninger, herunder tidsforbrug og positivt afholdte udgifter, som følge af kundens manglende overholdelse af forpligtelser eller fejlagtigt afgivne oplysninger i henhold til aftale / tilbud, pålægges kunden. Forøget tidsforbrug mm. afledt heraf afregnes til sædvanlig timetakst.

Garantibestemmelser legeredskaber

Vores leverandør yder på trykimprægneret lærk i jord 10 års garanti på råd og svamp, der har betydning for redskabets stabilitet og 5 år på olie behandlet lærk. Der ydes 5 års garanti mod brud som skyldes materiale eller fabrikationsfejl.

Garantien dækker kun ved normal brug af legeredskabet og ikke ved hærværk eller almindeligt slidtage. Det forudsættes, at redskabet er vedligeholdt og efterspændt.

Legeredskabet er bygget efter EN/DS 1176. Boel Denmark ApS garanterer herfor i 5 år fra leverings tidspunktet og udbedre evt. fejl og mangler i henhold til reglerne gældende og fortolket på opstillingstidspunktet. Mangler skal være beskrevet i legeplads rapport fra en Teknologisk institut autoriseret legeplads inspektør.

Vedligeholdelsesvejledning

Alle gennemgående bolte skal efterspændes mindst én gang om året, faldunderlaget skal efterfyldes og renses for fremmedlegemer.

Alle mekaniske dele f.eks. lejer i gynger, sjækler, kæder og tovværk skal kontrolleres og eventuelt repareres.

Ved trykimprægneret træ er trykimprægnerings væsken godkendt efter DS norm 2122 og miljøstyrelsen 228–3.

For at holde redskabet pæn og friskt mange år frem bør det behandles med træolie mindst hvert 3.år – første gang hurtigst muligt. Oliebehandling – også af de trykimprægnerede rundstolper modvirker og mindsker vindridser.

Vindridser er naturligt forekommende i alt træ, ikke mindst i lærk og ikke mindst i rundstolper, og forekommer som følge af udtørring af træet. Vindridser betyder ikke i sig selv svækkelse af træet og selv vindridser bredere end 8 mm anerkendes ikke sædvanligvis som fingerklemfælde.

Reklamationer

Umiddelbart efter levering skal kunden gennemgå redskabet og Boel Denmark ApS skal omgående informeres om evt. mangler så udbedring kan ske uden at skaden forværres.